AnasayfaEkonomiKIRMIZI ET SORUNUNU MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ

KIRMIZI ET SORUNUNU MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ

KIRMIZI ET SORUNUNU MİLLİ MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Tuncay YILDIZ, Ulusal Kırmızı Et Konseyi
(UKON) tarafından yayımlanan “Kırmızı Et Sektörü 2018 Yılı Değerlendirme Raporu” üzerine çok önemli
açıklamalarda bulundu. Yayımlanan raporun, Balıkesir'i de çok yakından ilgilendirdiğini söyleyen Başkan
YILDIZ, sektörün içinde bulunduğu durumu net bir şekilde ortaya koyduğunu da belirtti.
Raporun bir uyarı niteliği taşıdığını ve herkes tarafından dikkate alınmasının yerinde olacağının altını çizen
Başkan YILDIZ açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; Ulusal Et Konseyi tarafından oldukça net bir dil kullanılarak
ortaya koyulan raporu fazlasıyla önemsiyoruz. İlimizin kazanç kapılarının en başında gelen hayvancılık ve et
sektörüne dair dikkate alınması gereken açıklamalar içeren 17 Sayfalık rapor sektörün sorunlarına ışık
tutuyor.
Bahsettiğimiz raporda; sektörün sorunlarının başında kırsal refahın yeteri kadar gelişememesi nedeniyle
nüfusun gün geçtikçe kentlere göç etme probleminin yer aldığına vurgu yapılırken;
“Tarım ve hayvancılığın genç kesim için giderek cazibesini yitirmesi ve bunun sonucu olarak aile
işletmelerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta, 40 yaş altı genç nüfus kentlere göç etmektedir” uyarısı
yapılıyor. İlgili bakanlığın bu noktada iki önemli faktörü göz önünde bulundurması gerektiğinin belirtildiği
raporda, “Bunlardan ilki, gençlerin kendileri için çekim noktası olarak gördükleri kentlerde bulunan sosyal
imkânların asgari düzeyde de olsa köylerde sağlanabilmesidir. İkincisi ise üretim yapacak gençlerin
işlerinin sürdürülebilir olarak yapacaklarına inanmalarıdır” deniliyor.
Raporda; Toplam kırmızı et üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artışa karşın, üretimdeki söz konusu
artışın yerli üretim yanında ithal edilen kesimlik ve besilik hayvanları içerdiğine de dikkat çekiliyor. Son
yıllarda hızla artan ithalat rakamları da bu durumu teyit eder niteliktedir. Bu yılın ilk dokuz ayı itibarı ile 897
bin baş besilik büyükbaş hayvan ithal eden Türkiye, 119 bin 500 baş da kesimlik hayvan ithalatı
gerçekleştirdi. Bu dönemde karkas ve kemiksiz et ithalatı ise yaklaşık 45 bin 500 ton ile rekor seviyelere
çıktığı da belirtiliyor. Kısacası rapor; 2018, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatında rekor bir yıl olacak diyor.
Damızlık hayvanların kesime gittiğini ve süt üretimi ve süt fiyatında yaşanan gelişmelerin de sektörü
doğrudan etkilediği hatırlatan raporda bu duruma şu cümlelerle açıklık getiriliyor; “Çiğ süt fiyatlarının uzun
süredir aynı kalması ve çiğ süt fiyatları ile perakende fiyatlar arasındaki farkın açılması nedeniyle henüz
damızlık vasfını kaybetmemiş hayvanların 2018 yılında da kesime gittiği sonucu çıkarılabilir” denilerek
hem süt hem de kırmızı et tarafında 2019’daki risklere dair uyarılarda bulunuluyor. Tarım sektörünün kronik
sorunları arasında yer alan yüksek girdi maliyeti de raporda kendine yer buluyor. Büyükbaş besiciliğin kapalı
sistemle yapılması, besi başlangıcı canlı hayvan tedariki kadar yem, mazot, gübre ve ilaç gibi diğer girdilerin
ithalata bağlı olması nedeni ile besicilerin maliyetleri sürekli olarak yükseldiğine dikkat çekilen raporda, eğer
hemen bir planlama yapılma yoluna gidilmezse ithalatın sektörde kalıcı bir hasar bırakacağına dair
açıklamalar da bulunmaktadır.

Bununla Paylaş
Bu Makaleyi Derecelendir

liderbalikesir@gmail.com

Yorum Yok

Yorum Yapabilirsiniz